OEAD - Rakúska akademická výmenná služba: štipendiá do Rakúska

Štipendium Franz Werfel Grant je určené pre vysokoškolských pedagógov so špecializáciou na rakúsku literatúru. Úspešný uchádzač by pôsobil ako hosťujúci výskumník na katedre univerzity a venoval sa štúdiám v knižniciach, archívoch alebo vo výskumných centrách.

Štipendium Richard Plaschka Grant je určené pre vysokoškolských pedagógov so špecializáciou najmä na históriu Rakúska. Úspešný uchádzač by pôsobil ako hosťujúci výskumník na katedre univerzity a venoval sa štúdiám v knižniciach, archívoch alebo vo výskumných centrách.  

Žiadosti sa prijímajú od uchádzačov z celého sveta. Dĺžka štipendijného pobytu max. 18 mesiacov. V prípade, že poberateľ grantu zostane pôsobiť na danej univerzite dlhšie ako 12 mesiacov, získava na nárok na tieto služby po ukončení pobytu:

  • pozvanie na sympóziá v každoročnom intervale,
  • zľava na nákup odbornej literatúry na danom sympóziu,
  • 1-mesačný výskumný grant každé 3 roky,
  • predplatné časopisu na tému histórie (len granty Plaschka)
  • grant na habilitáciu
  • grant na publikácie

Termíny uzávierok:

1. marec a 15. september každý rok, online žiadosť: www.scholarships.at 

http://www.oead.at/oead/aktuell/aktuell/datum/2014/06/18/neu-herbst-einreichtermin-fuer-das-franz-werfel-und-richard-plaschka-stipendium/?no_cache=1&cHash=aa7412d8c2e6376a3b009400a4d9e105
Viac informácií: http://www.oead.at.

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV