Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

OEAD - Rakúska akademická výmenná služba: štipendiá do Rakúska

Štipendium Franz Werfel Grant je určené pre vysokoškolských pedagógov so špecializáciou na rakúsku literatúru. Úspešný uchádzač by pôsobil ako hosťujúci výskumník na katedre univerzity a venoval sa štúdiám v knižniciach, archívoch alebo vo výskumných centrách.

Štipendium Richard Plaschka Grant je určené pre vysokoškolských pedagógov so špecializáciou najmä na históriu Rakúska. Úspešný uchádzač by pôsobil ako hosťujúci výskumník na katedre univerzity a venoval sa štúdiám v knižniciach, archívoch alebo vo výskumných centrách.  

Žiadosti sa prijímajú od uchádzačov z celého sveta. Dĺžka štipendijného pobytu max. 18 mesiacov. V prípade, že poberateľ grantu zostane pôsobiť na danej univerzite dlhšie ako 12 mesiacov, získava na nárok na tieto služby po ukončení pobytu:

Termíny uzávierok:

1. marec a 15. september každý rok, online žiadosť: www.scholarships.at 

http://www.oead.at/oead/aktuell/aktuell/datum/2014/06/18/neu-herbst-einreichtermin-fuer-das-franz-werfel-und-richard-plaschka-stipendium/?no_cache=1&cHash=aa7412d8c2e6376a3b009400a4d9e105
Viac informácií: http://www.oead.at.