OP ZaSI – FSR - 1.2.4 - Podpora rastu zamestnanosti

Vykonávateľ: Sociálna implementačná agentúra (SIA)

V prílohe sa nachádza Časový harmonogram výziev na rok 2013.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV