Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

OP ZaSI – FSR - 1.2.4 - Podpora rastu zamestnanosti

Vykonávateľ: Sociálna implementačná agentúra (SIA)

V prílohe sa nachádza Časový harmonogram výziev na rok 2013.

Prílohy ku stránke: