Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

OP ZaSI – FSR - 2.3.3. - Podpora sociálnej inklúzie

Internetová stránka Fondu sociálneho rozvoja.

V prílohe sa nachádza Časový harmonogram výziev na rok 2013.

Prílohy ku stránke: