OPV-2013/2.1/04-SORO: PODPORA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI PRIEMYSLU

Vyzva s kodom OPV-2013/2.1/04-SORO na predkladanie ziadosti o nenavratny financny prispevok s nazvom PODPORA DALSIEHO VZDELAVANIA V OBLASTI PRIEMYSLU

Dna 27. 08. 2013 vyhlasila Agentura Ministerstva skolstva, vedy, vyskumu a sportu SR pre strukturalne fondy EU vyzvu na predkladanie ziadosti o nenavratny financny prispevok (NFP) v ramci opatrenia 2.1 Podpora dalsieho vzdelavania.

Opravnenymi ziadatelmi su fyzicke alebo pravnicke osoby opravnene na podnikanie podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malych a strednych podnikatelov, resp. velkych podnikatelov v zneni tejto vyzvy a velke podniky (v prílohe). Žiadateľ môže projekt realizovať v súčinnosti s inou organizáciou (napr. škola).

Minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 50 000,00 EUR.
Maximálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 200 000,00 EUR.
 
Dĺžka projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o NFP, musí byť minimálne 12 mesiacov a maximálne do 18 mesiacov.

Vyzva z geografickeho hladiska pokryva samospravne kraje: Trnavsky, Trenciansky, Nitriansky, Banskobystricky, Zilinsky, Kosicky a Presovsky.

Prioritná téma: Rozvoj systémov a stratégií celoživotného vzdelávania vo firmách; odborná príprava a služby pre zamestnancov na zlepšenie ich prispôsobivosti zmene; podpora podnikania a inovácie.

Cieľom opatrenia 2.1 je "podporiť zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov".

Špecifické ciele opatrenia sú:
- zvyšovať kvality programov a inštitúcií ďalšieho vzdelávania a posilniť systém kontroly kvality, podporovať inovácie v obsahu, formách a metódach,
- zvyšovať a obnovovať úroveň kľúčových kompetencií a priebežne dopĺňať kvalifikáciu osôb na trhu práce v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti.

Opravnenou aktivitou v ramci vyzvy je tvorba/inovacia a realizacia vzdelavacich programov, ktore prehlbuju alebo rozsiruju vedomosti, zrucnosti a schopnosti zamestnancov v narodnom hospodarstve.

Datum uzavierky prijimania ziadosti o NFP je 28. 10. 2013. Vsetky informacie k aktualnej vyzve na predkladanie ziadosti o NFP najdete na webovom sidle ASFEU www.asfeu.sk v casti Agentura/Operacny program Vzdelavanie/Aktualne vyzvy.

Prílohy ku stránke:

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV