PODPORA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD LP/2013

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v pôsobnosti ministerstva zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd LP/2013.

Hlavným cieľom poskytnutia dotácií je podpora projektov zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Celkový objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2013 je 900 000 EUR.
Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 5 000 EUR.

Maximálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR.

Všetky potrebné informácie o predkladaní žiadostí sú uvedené v texte výzvy a jej prílohách na tejto stránke.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV