Prístup do databázy Oxford scholarship online

Univerzitná knižnica UMB v spolupráci s firmou Albertina icome Bratislava pre Vás pripravili skúšobný prístup do databázy Oxford scholarship online. Ide kolekciu elektronických kníh z vydavateľstva Oxford University Press, ktorá poskytuje prístup do viac ako 9 000 vedeckých monografií z 20 predmetových okruhov.Pre skúšobný prístup sú nastavené tri kolekcie Biology, Economics & Finance a Literature.

Pre vstup do databázy použite linku: http://www.oxfordscholarship.com

Skúšobný prístup potrvá do 2. mája 2014.

Využite možnosť prístupu ku kvalitnému zdroju informácií a spropagujte, prosím, prístup do databázy aj medzi študentmi.

 

Mgr. Michaela Mikušková

vedúca Oddelenia informačných služieb

Univerzitná knižnica UMB

Tajovského 40

974 01  Banská Bystrica

048/ 446 53 11

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV