Prvá výzva k novej iniciatíve: START - Danube Region Project Fund

Projekty Danube Region Project Fund: obdoba projektov Medzinárodného vyšehradského fondu.

FIRST CALL for proposals: 18. 07. 2014 to 17. 09. 2014

 

Viac informácií na stránke: http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV