RAIFFEISEN BANKA: Podpora vzdelávania

RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:

  • aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu vyučovania a budú súčasťou riadneho vyučovania predmetu,
  • jednu udalosť alebo sériu udalostí v škole na obohatenie vyučovacieho procesu,
  • obnovu a zveľadenie priestorov škôl na zlepšenie vyučovacieho procesu,
  • materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich rozvoji.


PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 1. 4. do 15. 5. 2016

HLASOVANIE:
od 1. 6. do 30. 6. 2016

VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU:
1. 7. 2016


KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?

  • materské, zakladné a stredné školy
  • mimovládne neziskové organizácie,
  • mesto alebo obec,
  • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávaju verejnoprospešný účel.

Raiffeisen banka žije s vami vo vašom meste. Preto radi pomôžeme projektom na zlepšenie života nás všetkých. Navštívte so svojim návrhom našu pobočku a my po celom Slovensku podporíme projekty s najvyšším počtom hlasov finančným darom 1 000 €.

AKO MÔŽETE POŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?

Žiadať o finančný príspevok vo výške 1 000 € môžete v našich pobočkách. Tam spolu s pracovníkom vypíšete jednoduchý elektronický formulár, v ktorom uvediete základné parametre svojho projektu. Tým sa zaradí medzi projekty, z ktorých Raiffeisen banka v každom meste vyberie 5 najlepších, za ktoré môžu obyvatelia mesta v priestoroch pobočky hlasovať. Tá istá organizácia si môže v jednom kvartáli prihlásiť iba jeden projekt.

KTO MÔŽE HLASOVAŤ ZA PROJEKT, KTORÝ PODPORÍME?

Hlasovať môže každá osoba vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá vypíše hlasovací hárok v našej pobočke. Každá osoba môže počas výzvy hlasovať iba raz. Názov vybraného projektu vyhlasíme nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania. V prípade rovnakého počtu hlasov vyžrebujeme
1 projekt.

Využite túto jedinečnú príležitosť a prispejete k zlepšeniu života vo vašom meste spolu s nami! Tešíme sa na vaše zaujímavé projekty.

výzvy:

1. OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V NAŠOM MESTE
2. PODPORA VZDELÁVANIA (AKTUÁLNA VÝZVA)
3. PODPORA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY
4. ZACHOVANIE KULTÚRNYCH HODNÔT

Viac informácií nájdete tu.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV