Spolupráca s krajinami EFTA a EEA - výzva

SAIA, n. o., ako správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko, financovaného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR, vyhlásila dňa 23. 6. 2014, prvú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci opatrení Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami a Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdelávaní. Cieľom projektov inštitucionálnej spolupráce je zvýšenie bilaterálnej alebo multilaterálnej inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými a strednými školami na Slovensku a v donorských štátoch – Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku. Celková alokácia na túto výzvu je 814 306 EUR. Tematické zameranie projektov nie je definované. Žiadosti sa predkladajú elektronicky a v tlačenej forme počas otvorenej výzvy do 12. 9. 2014, 16:00 hod.

 

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o pripravovanom Česko-slovenskom kontaktnom seminári, ktorý sa bude konať v dňoch 3. – 5. septembra 2014 v Prahe za účasti zástupcov vysokoškolských inštitúcií z donorských štátov.

 

Bližšie informácie o výzve a všetkých opatreniach programu, ako aj program semináru a prihlášku nájdete na webovej stránke Štipendijného programu EHP Slovensko www.spehp.saia.sk.

 

Mgr. Žofia Gulášová

administrátorka programu


Štipendijný program EHP Slovensko

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

zofia.gulasova@saia.sk

 

spehp@saia.sk

 

tel. 02-5930 4700, 5930 4711, 5930 4756


Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV