Štipendijný program Hlavička 2019

Štipendijný program Hlavička vyhlasuje Nadácia SPP už po jedenástykrát.

Aj naďalej chceme podporovať ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí. O podporu môžu žiadať všetci študenti práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, humanitných vied a medicíny. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať. V rámci štipendijného programu Hlavička budú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže, výskumné pobyty v rámci sveta, realizované do konca roku 2019.

Štipendium je určené študentom denného vysokoškolského štúdia 1. stupňa a 2. stupňa, do 30 rokov, slovenskej štátnej príslušnosti, ktorí študujú v odbore právo, ekonomika, informatika, technika, prírodné a humanitné vedy alebo v oblasti medicíny. V rámci štipendijného programu Hlavička budú poskytované štipendiá študentom na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže, výskumné pobyty kdekoľvek vo svete.

V tomto ročníku Nadácia SPP vyčlenila na podporu ambicióznych študentov celkovo 30 000 €. O finančnú podporu môže požiadať každý študent, ktorý má záujem prehlbovať svoje vedomosti a know-how vo svojom odbore a predstaví vedecký, odborný alebo praktický projekt, ktorému sa plánuje venovať. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3000 €.

Študenti môžu posielať svoje projekty s priloženými dokumentmi do polnoci 11. apríla 2019.

Prihlasovanie projektov je možné pomocou elektronického systému prostredníctvom: https://nadaciaspp.egrant.sk/

Viac informácií nájdete tu.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV