Štipendijný program pre vedcov - POLONEZ

Národné vedecké centrum v Krakove, vládna agentúra, ktorá podporuje vedeckú činnosť v oblasti základného výskumu,vyhlásilo 15. septembra 2015 súťaž POLONEZ venovanú vedcom zo zahraničia, ktorí majú záujem o vedecký výskum v poľských inštitúciách.

Súťaž je adresovaná osobám s titulom doktora alebo vedcom, ktorí majú aspoň štyri roky výskumnej praxe na plný úväzok, ktorí na tri roky pred termínom podania prihlášky do súťaže nebývali, nepracovali, ani neštudovali v Poľsku viac ako 12 mesiacov.

Dĺžka pobytu vedca v Poľsku (čas trvania stáže): 12 alebo 24 mesiacov.

Financovanie:
Vedec obdrží:

  1. mzdu: 4 350 EUR brutto/mesačne (pracovná zmluva; suma zahŕňa všetky výdavky zamestnávateľa),
  2. rodinné dávky: 300 EUR brutto/mesačne (pre rodiny, ktoré pricestujú s rodinami na aspoň 3 mesiace),
  3. vedecký grant,
  4. vzdelávací program pre rozvoj rôznych kompetencií stážistu.

Prijímajúca inštitúcia prijme nepriame náklady vo výške 20 %.

 

DÁTUM OHLÁSENIA SÚŤAŽE: 15. septembra 2015

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK: 15. decembra 2015

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV: jún 2016

Prihlášky sú prijímané v forme vyplneného elektronického formulára na internetovej stránke: https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do;jsessionid=C35gTccKLtW56YcYh23gCg**.OsfNode32-2?changeLang=en

POLONEZ získal podporu z prostriedkov rámcového programu Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND 2014.

Všetky informácie o súťaži v anglickom jazyku sú prístupné na: http://ncn.gov.pl/polonez?language=en

Prezentácia súťaže POLONEZ: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/polonez_presentation.pdf

 

Kontakt ohľadom súťaže:

E-mail: polonez@ncn.gov.pl

Tel.: +48 12 341 9139

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV