Štipendium DBU do Nemeckej spolkovej republiky pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia

Štipendium DBU do Nemeckej spolkovej republiky pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia

Toto štipendium poskytuje Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie - Deutsche Bundesstiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia na environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite...

Toto štipendium predstavuje pre absolventov Vašej fakulty reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.


Viac informácií: https://www.dbu.de/1460.html.

Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2015 do 1.8.2015. Nástup na stáž je 1.2.2016. 

Prihlášku môžu poslať aj študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 30.7.2015.

Dňa 10.3.2015 o 14,00 hod. sa bude na Prírodovedeckej fakulte UK, Mlynská dolina v Bratislave, miestnosť CP+ konať krátky seminár o týchto štipendiách. Záujemcovia sú srdečne vítaní, vstup je voľný.

V prílohe pozvánka na tento seminár.

Všetky otázky, týkajúce sa tohto štipendia smerujte prosím na zástupcov DBU pre Slovensko:

Martin Labuda- labuda.martin@gmail.com

Lucia Císarová- lucia.cisarova@gmail.com

Prílohy ku stránke:

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV