STIPENDIUM HUSOVY NADACE

STIPENDIUM HUSOVY NADACE

Program pro Českou Republiku a Slovenskou Republiku
(ve Slovenské republice vyhlašovaný s podporou Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach)

Vzdělávací nadace Jana Husa považuje v současnosti za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů podpořit především svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků, jež není podle jejího přesvědčení samozřejmé a obecně podporované.

Stipendium ve výši 60.000,- Kč je jednoroční na akademický rok 2014/2015 a je  určeno pro žadatele do 35 let (včetně), působící v humanitních a společenskovědních oborech.

Viac informácií:

http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni/

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV