Strategické konferencie krajín V4

Medzinárodný vyšehradský fond vyhlásil výzvu na podávanie žiadostí o financovanie konferencií strategickej regionálnej dôležitosti. Rozpočet na rok 2014 predstavuje 370-tisíc EUR.

Hlavné podmienky:
- prihliada sa na predchádzajúcu skúsenosť žiadateľa s grantovými programami Vyšehradského fondu,
- konferencia musí mať významný medzinárodný dopad, najmä s ohľadom na krajiny V4,
- témy konferencií: zahraničná politika, ekonomika, bezpečnosť, demokratizácia, ľudské práva, hospodárska a spoločenská transformácia, regionálna spolupráca a pod.

Viac informácií:
http://visegradfund.org/grants/strategic-conferences/

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV