Strategické konferencie - Vyšehradský fond

Strategické konferencie

Žiadosti o financovanie môžu v tejto výzve podať len žiadatelia z Poľska!

Priority:

Podpora občianskej dimenzie spolupráce v krajinách V4
Moderný rozvoj krajín V4 a ich spoločenstiev

Viac informácií na stránke:
http://visegradfund.org/grants/strategic-conferences/

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV