Stredoeurópska nadácia - výzva

Stredoeurópska nadácia (CEF)

O podporu môžete žiadať buď v rámci aktuálnych grantových výziev alebo na základe individuálnej žiadosti mimo rámca aktuálnych grantových výziev.

Individuálna žiadosť (mimo rámca grantových výziev)                

Individuálnu žiadosť možno podávať kedykoľvek. Formulár na podávanie individuálnych žiadostí nájdete tu. Ak nepoužijete formulár a adresujete nám žiadosť len obyčajnou správou v elektronickej pošte, môže sa stať, že Vašu žiadosť nezaregistrujeme.

Individuálne žiadosti možno adresovať nadácii kedykoľvek. Nadácia vyhovie prednostne tým žiadostiam, ktoré svojim zameraním spadajú do jej programových priorít. Prosím počítajte s tým, že rozhodnutie o Vašej žiadosti môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov.

Programové priority:

http://www.cef.sk/o-nas/programove-priority/#zameranie1

Priorita Počin:

Nápaditá tvorba rozvíjajúca kultúrne odkazy

Slovensko a stredná Európa skrýva množstvo zaujímavých kultúrnych odkazov a fenoménov. Mnohé z nich sú nenápadné, zahalené tajomstvom, no o to vzácnejšie. Niektoré zanechali ľudia, iné zas samotná príroda.

Podporujeme kreatívne umelecké počiny, ktoré takéto kultúrne odkazy odhaľujú, uchovávajú a predovšetkým ďalej rozvíjajú. Počiny, ktoré môžu priniesť aj niečo nové. Podporujeme umenie, ktoré komunikuje so súčasným človekom, pričom citlivo prihliada na širší kontext a nestráca dušu.
Príklady projektov, ktoré podporujeme v rámci programovej línie Počin, nájdete tu.
Projekty, ktoré sami realizujeme v partnerstve s inými, nájdete tu.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV