Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2014

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejnil výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2014. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári. Elektronické podávanie žiadostí prostredníctvom on-line systému e-VEGA.

1 riešiteľ z pracoviska rezortu školstva môže byť vedúcim najviac 1 projektu a riešiteľom ešte v jednom ďalšom projekte, to znamená, že sa môže podieľať maximálne na riešení 2 projektov evidovaných vo VEGA.

Kompletnú výzvu si prečítajte tu.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV