Visegrad University Studies Grant na inováciu kurzov a ŠP

Vyšehradský grant pre univerzitné štúdiá (Visegrad University Studies Grant):
- určený na podporu tvorby kurzov alebo študijných programov so zameraním na problematiku, ktorá sa vzťahuje na krajiny vyšehradskej skupiny,
- o grant môže požiadať ktorákoľvek krajina sveta,
- z krajín V4 sa pozývajú 2 (pre kurz) alebo 3 (pre ŠP) hosťujúci odborníci,
- približná výška grantu pre kurz: 10 000 EUR; pre ŠP: 40 000 EUR,
- kurz/program sa môže vyučovať v ktoromkoľvek jazyku,
- pracovisko sa zaviaže, že kurz/ŠP bude poskytovať min. 3 roky,
- z 1 fakulty možno žiadať grant len pre 1 program, ale pre viaceré kurzy v rámci 1 programu,
- v názve kurzu/ŠP musí byť použité slovo "Vyšehrad" alebo "V4",
- kurz/ŠP sa musí otvoriť najneskôr do 24 mesiacov od pridelenia grantu,
- oprávnené náklady: odmeny pre hosťujúcich odborníkov, ubytovanie a stravné, cestovné, preklady a tlmočenie, reklamný materiál, príprava a tlač skrípt, webstránka, knižný fond, exkurzie, workshopy, iný materiál potrebný pre tvorbu kurzu/ŠP (softvér), režijné náklady,
Viac informácií:
http://visegradfund.org/grants/vusg/

Kurzy/ŠP podporené v predchádzajúcom období:

ID Coordinator Name Organization CC Type Recommended amount (EUR)
61100001 prof. Dr. Ing. Elena Horska International Marketing: A Visegrad Perspective Slovak University of Agriculture in Nitra SK Course 10 000
61100002 Dániel Kuttor Economic relations of Visegrad countries University of Miskolc HU Course 10 000
61100004 Natia Kaladze Issues and Challenges of EU Integration: Experiences of the Visegrad Countries University of Georgia GE Course 7 500
61100005 Miloš Hubina Multicultural Processes and Immigration in the V4 Countries Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava SK Course 9 000
61100006 Doc. PhDr. Kristina KAISEROVA, CSc Visegrad Memory or Visegrad Memories? Memory of Majority and Memories of Minorities Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem CZ Course 12 000
61100007 Eszter Simon The International Relations of the V4 Countries University of Szeged HU Course 13 000
61100009 Dr Magdalena Góra, Dr Katarzyna Zielińska Visegrad countries in the transforming European Union Jagiellonian University PL Course 9 500
61100011 Prof. Eva Eckert, Ph.D. Central and East European Studies:Visegrad in Contact and Conflict with East Europe Anglo-American University CZ Program 30 000
61100012 Tatsiana Savitskaya Introduction to Green Chemistry: Belarus and V4 Countries Belarusian State University BY Course 9 000
61100015 prof. Martin Homza Motives of self-identification in countries of Visegrad in Middle Ages.  Department of Slovak History on the Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava SK Course 9 000
61100018 Prof. Dr. Ferenc Miszlivetz Best Practices of Cultural Heritage Management in the Visegrad Countries Institute for Social and European Studies Foundation - Corvinus University of Budapest HU Program 35 000
61100019 Marek Nocoń Tourist attractions and qualities of the selected V4 regions University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka PL Course 10 000
61100021 Tomáš Glanc East and Central European Cultures (focus: Visegrad and Central Europe) Humboldt University of Berlin DE Program 45 000
61100025 Jelena Milovanovic VISEGRAD for SERBIA: RURAL ECOLOGY BEST PRACTICES  Faculty of Applied Ecology Futura Singidunum University Belgrade RS Course 14 000

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV