Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výskumné a prednáškové pobyty v rámci Fulbrightovho programu

Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny a umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania môže byť od troch do šiestich mesiacov.

 Komisia hľadá uchádzačky/uchádzačov, ktorí

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

Podrobnosti o grante a prihlášku nájdete TU