Výzva Erasmus+ na predkladanie návrhov projektov 2016

Európska komisia zverejnila 20. 10. 2015 aktuálnu Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2016 EAC/A04/2015 pre nové
projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce
na všetkých stupňoch vzdelávania a pre aktivity mládeže a športu.

Táto výzva na prekladanie návrhov sa týka nasledovných akcií programu Erasmus+:
• Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
• Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
• Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politík • Jean Monnet
• Šport (centralizované aktivity)

Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít sú uvedené v príručke k programu Erasmus+ na tejto
internetovej adrese:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_sk.htm

Prílohy ku stránke:

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV