Výzva Nadácie SLSP: Podpora VŠ nápadov

Nadácia Slovenskej sporiteľne: program "Podpor školu nápadom"

Nadácia SLSP vyhlasuje 3. ročník grantového programu "Podpor školu nápadom". Cieľom programu je podpora projektov, ktoré predložia slovenské vysoké školy a univerzity a v študentskom hlasovaní cez vytvorenú aplikáciu získajú najväčší počet hlasov. Z programu bude na tento účel prerozdelená celková suma 30 000 €.

Oblasti podpory
O grant je možné žiadať na projekty, ktoré podporia vzdelávania.
Grant je možné žiadať na nasledovné projektové zámery:

1. študentské médiá (časopisy, noviny, rádiá a pod.)
2. podpora publikačnej činnosti (skriptá, odborná študijná literatúra pre študentov)
3. študentské projekty zamerané pre širokú verejnosť
4. iné projekty.

Maximálna výška grantu: 3 000 €
V každom termíne budú automaticky podporené 3 projekty s najväčším počtom hlasov.

Zasielanie projektov
Žiadosť o grant sa prijíma iba cez elektronický formulár na webovej adrese:
https://nadaciaslsp.egrant.sk/

Viac informácií na stránke:http://www.nadaciaslsp.sk/stranka/ako-poziadat-o-grant
a v prílohe tohto oznamu.

 

V roku 2015 budú vyhlásené ešte tieto výzvy:

Futbal to je hra!

Grant pre zdravotne postihnutých športovcov

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV