Výzva: OP Vyskum a vyvoj pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infrastruktury vyskumu a vyvoja

Vyzva OPVaV-2015/1.1/03-SORO na predkladanie ziadosti o NFP v ramci OP Vyskum a vyvoj pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infrastruktury vyskumu a vyvoja

Dna 20.3.2015 vyhlasila Agentura Ministerstva skolstva, vedy, vyskumu a sportu SR pre strukturalne fondy EU vyzvu na predkladanie ziadosti o nenavratny financny prispevok pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infrastruktury vyskumu a vyvoja, s nazvom „Mobilizacia excelentnych vyskumnych timov v oblastiach specializacie RIS3 SK“, kod OPVaV-2015/1.1/03-SORO.

Opravneni ziadatelia:

·                      verejne vysoke skoly mimo schem statnej pomoci, ktore nie su prijimatelom alebo partnerom v sucasnosti implementovanych projektoch univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier (kody vyziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),

•           statne vysoke skoly mimo schem statnej pomoci, ktore nie su prijimatelom alebo partnerom v sucasnosti implementovanych projektoch univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier (kody vyziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO), 

•           sukromne vysoke skoly mimo schem statnej pomoci, ktore nie su prijimatelom alebo partnerom v sucasnosti implementovanych projektoch univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier (kody vyziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),

•           Slovenska akademia vied a jej ustavy mimo schem statnej pomoci, ktore nie su prijimatelom alebo partnerom v sucasnosti implementovanych projektoch univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier (kody vyziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),

•           organizacie, resp. institucie uskutocnujuce vyskum a vyvoj zriadene ustrednymi organmi statnej spravy mimo schem statnej pomoci (statne rozpoctove a statne prispevkove organizacie), ktore nie su prijimatelom alebo partnerom v sucasnosti implementovanych projektoch univerzitnych vedeckych parkov a vyskumnych centier (kody vyziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),

•           mimovladne organizacie vyskumu a vyvoja mimo schem statnej pomoci zriadene najneskor k 1. 1. 2014, ktore maju najneskor k 1. 1. 2014 uvedeny v predmete cinnosti klucove slova/vyrazy v zmysle: podpora/realizacia vyskumu alebo vyskumu a vyvoja, podpora/realizacia vedeckeho badania, podpora vedeckej spoluprace s vysokymi skolami/univerzitami/vyskumnymi instituciami, pripadne iny predmet cinnosti, ktoreho vyznam bude v sulade s tymito klucovymi vyrazmi.

Datum uzavierky prijimania ziadosti o nenavratny financny prispevok: 17.06.2015

Datum ukoncenia vyzvy:  17.06.2015

Vsetky informacie najdete na: OPVaV-2015/1.1/03-SORO

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Hanulova 5/B

841 01 Bratislava

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV