Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výzva predkladanie žiadostí o grant v oblasti vonkajších hraníc a víz - Jazykové školenia (Anglický, Ruský, Ukrajinský jazyk)

OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ, NÁSTROJA PRE FINANČNÚ PODPORU V OBLASTI VONKAJŠÍCH HRANÍC A VÍZ

Špecifický cieľ 2: Hranice
Národný cieľ 4: Hranice – Acquis Únie
Akcia 1: Jazykové školenia (Anglický, Ruský, Ukrajinský jazyk)

SK 2017 ISF SC2/NC4/A1

Dňa 13. februára 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2017 ISF SC2/NC4/A1 v súlade s Národným programom Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 292.513,67 EUR.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Žiadateľom o grant môže byť:

Termín ukončenia výzvy 

13. apríla 2017 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

 

Webstránka: http://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-grant-1

 

Prílohy ku stránke: