Výzva: Pro Libris - vydanie pôvodnej prózy/poézie a prekladu umeleckého diela

Stredoeurópska nadácia a Slovnaft - Pro Libris

Grantový program je určený na vydanie:

a.)   pôvodného prozaického alebo básnického diela v slovenskom jazyku, vrátane umeleckej reportáže
b.)   prekladu umeleckého diela (poézia, próza, esej, umelecká reportáž) súčasnej európskej literárnej tvorby.

Cieľom grantového programu je podpora prvého vydania prozaických a básnických diel mladých autorov píšucich v slovenskom jazyku a/alebo prvého vydania prekladu umeleckej literatúry z tvorby súčasnej európskej literatúry do slovenského jazyka.

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 50 000 EUR

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 / 5 000 EUR

Uzávierka prijímania žiadostí: 2. marec 2015

Grant je možné žiadať na projekty, ktorých realizácia (vydanie diela) sa uskutoční

v období od 2. júna 2015 do 30. júna 2016.

 

Kompletné informácie nájdete

http://www.cef.sk/podpora/ziadam-cef-o-podporu/

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV