Výzva v rámci programu SCOPES (Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland)

Program SCOPES je otvorený pre všetky vedné odbory (humanitné, spoločenské, prírodné, technické, medicína, biológia a ďalšie). Účelom programu SCOPES je nadviazanie a posilnenie spolupráce vo výskume medzi východnou Európou a Švajčiarskom.

Program SCOPES má  5 grantových schém:

Spoločné výskumné projekty (JRP) – výzva bola ukončená

Inštitucionálne partnerstvá (IP) – výzva bude uzatvorená 15. 11. 2014 (24:00) - rozvoj a modernizácia výskumu a výučby v krajinách východnej Európy. Projekty nie sú výskumné, ani tematicky obmedzené. Partnerské krajiny sú rozdelené do dvoch kategórí: prvá skupina predstavuje krajiny západného Balkánu, južného Kaukazu a strednej Ázie, tiež Moldavsko a Ukrajina. Druhú skupinu tvoria krajiny východnej Európy, Chorvátsko, Rusko. Bilaterálne projekty možno podávať len s partnermi z prvej skupiny (Švajčiarsko + krajiny z 1. skupiny). Multilaterálne partnerstvá možno uzatvárať z oboch skupín (Švajčiarsko + partner z 1. a 2. skupiny).

Prípravné granty (PG) – návrhy projektov je možné podávať do konca októbra 2014

Konferenčné granty (CG) – žiadosti možno podávať priebežne až do konca roka 2016

Valorizačné granty (VG) – možno podávať len návrhy na projekty, ktoré naväzujú na prebiehajúce JRP alebo IP, a to do konca roka 2016

Viac informácií: http://www.snf.ch/en/researchinFocus/newsroom/Pages/news-140520-second-call-scopes.aspx

 

Prílohy ku stránke:

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV