Zapojenosť vedcov v medzinárodných projektoch - dotazník

Medzinárodná spolupráca a nové členské štáty EU13 - Prieskum

Iniciatíva NET4SOCIETY bude analyzovať dôvody nízkeho zapojenia výskumníkov zo štátov EU13 do medzinárodných projektov a vypracuje odporúčania, ako ich účasť v oblasti Socioekonomických a humanitných vied (SSH) zvýšiť.

Cieľom je podporiť úspešnú účasť všetkých členských štátov v programe HORIZONT 2020. Tento prieskum sa upriamuje najmä na skúsenosti výskumníkov v predchádzajúcom 7. rámcovom programe (2007 - 2013) a na služby národných kontaktných bodov v prípade EU 13. Cieľovou skupinou prieskumu sú vedci, ktorí sa zapojili buď do riešenia takýchto projektov, alebo do prípravy žiadostí (aj neúspešných). Získané odpovede budú spätnou väzbou pre Európsku komisiu, národné kontaktné body a zákonodarcov.

Vyplnenie dotazníka by nemalo trvať dlhšie ako 10 minút. Zverejnené informácie sú anonymné a nie je možné ho pripojiť k totožnosti konkrétnych osôb. Dotazník je k dispozícii do 20.októbra 2013 na adrese: http://www.net4society.eu/public/international-cooperation.php

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa dotazníka, kontaktujte prosím Daniela Straku (NCP pre SSH) na straka@sovva.sk alebo píšte na contact@net4society.eu alebo volajte 371 26345145 (NCP pre SSH v Lotyšsku, Nataly Kovalenko).

 

 

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV