Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

InnoNews: Novinky z oblasti inovácií, výskumu a vývoja (2017/19)

 zoznam noviniek z oblasti inovácií, výskumu a vývoja .

 

  - Výsledky projektov na podporu inovačných služieb v EÚ v programe Horizont 2020

  - Výzva pre európske konzorciá na podporu turizmu

  - EÚ hľadá národných mediátorov programu Erasmus pre mladých podnikateľov

  - 373 miliónov na projekty zamerané na zelené technológie, ochranu prírody a klímu

  - Nová výzva APVV: Slovensko – Taiwan 2017

  - Výzva Stredoeurópskej iniciatívy (CEI) na organizáciu konferencií, seminárov, workshopov a školení

  - Aký je rozdiel medzi pojmami: Dissemination, Communication a Exploitation v programe Horizont 2020?

 

 Aktualizovaný kalendár podujatí