Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Odborné skupiny na LinkedIn - vyhľadávanie projektových partnerov

Odborné skupiny na sociálnej sieti LinkedIn, ktorá umožňuje zdieľanie informácií, diskusiu a vyhľadávanie partnerov v rámci programu Horizont 2020
- po registrácii v sieti Linked-In odoslať žiadosť o pripojenie napríklad do týchto skupín:

 

Prevzaté zo stránky: http://www.czelo.cz/cs/vyzvy-nabidky-spoluprace-staze/spoluprace-v-projektech