Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

VEGA: Výzva na podávanie žiadostí na rok 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári. Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému e-VEGA je do 26. 4. 2019 do 14.00 hod.

Oznam o zverejnenej výzve nájdete na tejto webstránke.

 

Prílohy ku stránke: