Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA

Webstránka - Výsledky hodnotenia nových projektov

Po prihlásení sa do on-line systému e-VEGA je v zmysle dodatku č. 5 k pravidlám VEGA k dispozícii slovné stanovisko komisie a výsledné bodové hodnotenie daného projektu.

Prílohy ku stránke: