Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výzva na podávanie žiadostí

Odbor vedy a techniky na vysokých školách každoročne zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári. Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému e-VEGA je spravidla do konca apríla aktuálneho roka.

Prílohy ku stránke: