Akcia Rakúsko-Slovensko: Podpora diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, štipendiá na krátkodobé pobyty a projektové žiadosti

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty

Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2018

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie

Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2018

 

Kompletná informácia o projektoch je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je www.scholarships.at.

Každý predkladateľ projektu sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať.

 

V kategórii Krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti o štipendium priebežne počas celého roka.

Veda a výskum

Referát projektového manažéra

Aktuálne výzvy