Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Referát vedeckovýskumnej a edičnej činnosti

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7114, 048 446 7412
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
114, 12