Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Knižnice - nadácie - zákony - legislatíva

Knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzitná knižnica Bratislava

Slovenská národná knižnica Matice slovenskej v Martine