Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Riešený projekt a jeho vedecké výstupy predstavujú prvý systematickejší a ucelenejší pohľad na proces osídlenia Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia. Sídelnú sieť kotliny vo včasnom stredoveku (6./7. – 12. storočie) sa podarilo doplniť o nové lokality objavené počas archeologických výskumov a prieskumov realizovaných v posledných rokoch. Pri výskume stredovekého osídlenia (od 13. storočia do začiatku 16. storočia) sme kriticky zhodnotili všetky známe písomné zmienky o sídlach ležiacich v kotline. Tie sme doplnili o doposiaľ neznáme a nepublikované informácie, ktoré umožnili prehodnotiť doposiaľ známe fakty a upresniť dobu vzniku niektorých sídel. Pri výskume osídlenia v novoveku sme po prvýkrát venovali systematickú pozornosť vzniku a formovaniu roztrateného osídlenia v juhovýchodnej časti kotliny. Z tohto pohľadu možno výskum novovekého osídlenia kotliny považovať za priekopnícky. Pri výskume tohto regiónu sa podarilo posunúť naše poznanie o počiatkoch až 18 sídel.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/4541/07
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Tomeček Oto, PhD.
Zahraničný projekt:nie