Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tradičná remeselná výroba ako kultúrnoidentifikačný prvok lokálneho spoločenstva

Klasifikacia: AAA
Nazov: Revitalizácia tradičnej kultúry a lokálna identita (Revitalisation of traditional culture and local identity)
Autori: KRIŠKOVÁ Zdena, BITUŠÍKOVÁ Alexandra, DARULOVÁ Jolana, KOŠTIALOVÁ Katarína, LUTHER Daniel
Klasifikacia: AAB
Nazov: Etnokultúrne kontexty výroby modrotlače (modrotlačiarska dielňa v Hranovnici)
Autori: KRIŠKOVÁ, Zdena
Klasifikacia: ABA
Nazov: Živočíšne prostriedky v ľudovom liečení na hornom Spiši
Autori: Krišková Zdena
Klasifikacia: ADE
Nazov: Detský textil ako doklad etnokultúrnych väzieb spoločenstva.
Autori: KRIŠKOVÁ, Zdena
Klasifikacia: ADF
Nazov: Ekologicko-kultúrne aspekty tradičnej výroby a identita
Autori: KRIŠKOVÁ, Zdena
Klasifikacia: ADF
Nazov: Etnologické rozpravy
Autori: Ed. KRIŠKOVÁ, Zdena
Klasifikacia: ADF
Nazov: Úloha výskumu v procese uchovania a vedeckého zhodnocovania kultúrneho dedičstva v múzeu
Autori: Krišková, Zdena