Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Areálové prieniky memoárovej literatúry s témou holokaustu

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Memoáre nefungujú ako jednoznačne vyhranený žáner, no obohacujú sa o ďalšie aspekty – umelecký aspekt sa spája s dokumentárnosťou a vecnosťou, čím ich zaraďuje medzi tzv. pomedzné žánre. V našej vedeckej monografii sme sa preto pokúsili definovať pojem memoáre, zdôraznili ich žánrovú, ale i odborovú pomedznosť. Memoáre totiž neslúžia len ako predmet výskumu v literárnej vede, no svojím charakterom vstupujú aj do iných vedeckých oblastí. Vo výskumnej časti prinášame analýzy vybraných memoárov, usúvzťažňujeme ich s terminológiou a poukazujeme na špecifické aspekty jednotlivých textov. Podstatou je hľadanie súvislostí medzi jednotlivými zložkami – filologickou s ďalšími zložkami, najmä s politickou (politologickou) a historickou – a to na základe analýzy vybraných textov (spoločensko-politické pozadie, otázka židovstva, zasahovanie ideológie do tvorby preživších, propagandistické tendencie počas obdobia fašizmu a obchádzanie problematiky v období socializmu).

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0031/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:doc. PhDr. Šuša Ivan, Ph.D.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Areal Intersections in Slovak and Italian Memoir Literature
Autori: Ivan Šuša
Klasifikacia: ABC
Nazov: Magazine La DIfesa della razza (The Defence of Race) as an anti-Semitic Propaganda Tool of Italian Fascism. In: Areal Inersections in Slovak and Italian Memoir Literature. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové/Gaudeamus, 2016, s. 76-96.
Autori: Patrizia Prando
Klasifikacia: ADE
Nazov: K špecifikám memoárov z prostredia koncentračných táborov. In: Slavica Litteraria, r. 18, č. 2, 2015, s. 129-140. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, ISSN 1212-1509.
Autori: Ivan Šuša
Klasifikacia: ADE
Nazov: Medziliterárny kontext fenoménu šoa (v slovenskej a talianskej memoárovej literatúre). In: Conversatoria Litteraria, r.7, č. 1, Poľsko: Siedlce, 2014, s. 119-136. ISSN 1897-1423
Autori: Ivan Šuša
Klasifikacia: ADE
Nazov: Život za ostnatými drôtmi (K slovenskej memoárovej literatúre z obdobia holokaustu). In: Nový život, r. 67, č. 1-2/2015, s. 40-45. Srbsko: Nový Sad, Slovenské vydavateľské centrum, ISSN 0351-3610
Autori: Ivan Šuša