Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Areálové prieniky memoárovej literatúry s témou holokaustu

Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Areal Intersections in Slovak and Italian Memoir Literature
Autori: Ivan Šuša
Klasifikacia: ABC
Nazov: Magazine La DIfesa della razza (The Defence of Race) as an anti-Semitic Propaganda Tool of Italian Fascism. In: Areal Inersections in Slovak and Italian Memoir Literature. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové/Gaudeamus, 2016, s. 76-96.
Autori: Patrizia Prando
Klasifikacia: ADE
Nazov: K špecifikám memoárov z prostredia koncentračných táborov. In: Slavica Litteraria, r. 18, č. 2, 2015, s. 129-140. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, ISSN 1212-1509.
Autori: Ivan Šuša
Klasifikacia: ADE
Nazov: Medziliterárny kontext fenoménu šoa (v slovenskej a talianskej memoárovej literatúre). In: Conversatoria Litteraria, r.7, č. 1, Poľsko: Siedlce, 2014, s. 119-136. ISSN 1897-1423
Autori: Ivan Šuša
Klasifikacia: ADE
Nazov: Život za ostnatými drôtmi (K slovenskej memoárovej literatúre z obdobia holokaustu). In: Nový život, r. 67, č. 1-2/2015, s. 40-45. Srbsko: Nový Sad, Slovenské vydavateľské centrum, ISSN 0351-3610
Autori: Ivan Šuša