Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Generačné špecifiká autobiografickej prózy východonemeckých autorov po roku 1989

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Individuálny projekt mapujúci doteraz iba parciálne prebádané autobiografické texty rôznych generácií východonemeckej literatúry prispieva k diferencovanejšej reflexii vývinových tendencií v kultúre a literatúre po roku 1989. Najvýznamnejším výstupom riešenia výskumnej témy je vedecká monografia vedúcej riešiteľky Generačné aspekty východonemeckej autobiografickej prózy po roku 1989 (Krakov 2013), pripravená v záverečnej fáze projektu, ktorá potvrdzuje generačné špecifiká skúmanej literatúry a pokúša sa o systematizáciu doterajších poznatkov. Výskumnú tému pritom ukotvuje v širšom stredoeurópskom priestore a v kontexte kultúrnej pamäti postkomunistických štátov. Ako významné špecifikum identifikuje rolu autofikcie, hybridného písania, ktoré mení a modifikuje vzťah fikcie a reality. Najmä mladšie generácie autorov posúvajú v autobiografickom písaní hranice fikcie a dokumentu, napríklad integráciou obrazu a reálnych dokumentov, predovšetkým fotografií a korešpondencie, do literárneho textu.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0424/11
Doba riešenia:2011 - 2012
Vedúci projektu:PhDr. Zemaníková Nadežda, PhD.
Zahraničný projekt:nie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

ZEMANÍKOVÁ, Nadežda 100%: Generačné aspekty východonemeckej autobiografickej prózy po roku 1989. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. 105 s. ISBN 978-83-7490-539-8
Podiel 1,0

Zborniky a abstrakty: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

ZEMANÍKOVÁ, Nadežda 100%: Briefe zur Nacht : Autobiographische literarische Zeugnisse von 1989/90 [Listy k noci : autobiografické literárne svedectvá rokov 1989/90]. In: Bujňáková, M. - Paráčková, J. - Irsfeld, CH. (eds.): Deutsch in Forschung und Lehre. Teil II. Sammelband. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 338 - 350. ISBN 978-80-555-0586-2
Podiel 1,0