Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Generačné špecifiká autobiografickej prózy východonemeckých autorov po roku 1989

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

ZEMANÍKOVÁ, Nadežda 100%: Generačné aspekty východonemeckej autobiografickej prózy po roku 1989. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. 105 s. ISBN 978-83-7490-539-8
Podiel 1,0

Zborniky a abstrakty: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

ZEMANÍKOVÁ, Nadežda 100%: Briefe zur Nacht : Autobiographische literarische Zeugnisse von 1989/90 [Listy k noci : autobiografické literárne svedectvá rokov 1989/90]. In: Bujňáková, M. - Paráčková, J. - Irsfeld, CH. (eds.): Deutsch in Forschung und Lehre. Teil II. Sammelband. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 338 - 350. ISBN 978-80-555-0586-2
Podiel 1,0