Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PROBLÉM OSAMELOSTI V ŽIVOTE SÚČASNÉHO ČLOVEKA (FILOZOFICKÉ SKÚMANIA)

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Výsledkom projektu je formulácia teoreticko-metodologických východísk komplexného prístupu ku skúmaniu problému osamelosti, objasnenie pojmu osamelosť a pojmov k nemu blízkych (samota, izolácia, separácia, odcudzenie, úzkosť, beznádej, utrpenie a i.), ako aj protikladných (spolubytie, socialita, spolupatričnosť, komunikácia, láska a i.). Ďalej je to analýza príčin, podôb ako aj možnosti prekonávania negatívnych prejavov a reflexia pozitívnych čŕt samoty a osamelosti, ktoré sú spojené s aspektmi kultivácie človeka, prostredníctvom sebaidentifikácie a sebapremeny. Základným výstupom skúmania sú monografie riešiteľov tímu Osamelosť ako filozofický problém, Človek a osamelosť a Problém ľudskej samoty a osamelosti.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0182/13
Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:prof. PhDr. Šlosiar Ján, CSc.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: 38. Problém ľudskej samoty a osamelosti. Banská Bystrica: Belianum, 2015, 185 s. ISBN 978-80-557-1031-0.
Autori: PALENČÁR, Marián, DUŠKO, Miroslav
Klasifikacia: ABD Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: 16. Je osamelosť súčasťou (ne)ľudskej existencie. In: ŠLOSIAR, Ján PALENČÁR, M. (Eds.): Osamelosť ako filozofický problém. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2014 (strany 77-94, 1,2 AH), ISBN 978-80-557-0702-0.
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: ABD Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: 35. Človek rozorvaný: medzi osamelosťou a socialitou (hľadanie zmyslu života). In: Osamelosť v kontexte zmyslu života. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2015, s. 51-70. ISBN 978-80-557-1014-3.
Autori: DUŠKO, Miroslav
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: 20. Problém slobody a osamelosti vo filozofii Ericha Fromma. In: Filozofické reflexie problému osamelosti. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2014, s. 20-25. ISBN 978-80-557-0703-7.
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: 31. Poznámky k problému existenciálnej osamelosti. In: Človek a osamelosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2015, s. 102-124. ISBN 978-80-557-0896-6.
Autori: PALENČÁR, Marián
Klasifikacia: ABD
Nazov: 17. Pojem a druhy ľudskej osamelosti. In: ŠLOSIAR, Ján PALENČÁR, M. (Eds.): Osamelosť ako filozofický problém. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2014 (strany 77-94, 1,2 AH), ISBN 978-80-557-0702-0.
Autori: PALENČÁR, Marián
Klasifikacia: ABD
Nazov: 34. Zmysel života a jeho premeny. In: ŠLOSIAR, Ján, PALENČÁR, Marián, DUŠKO, Miroslav (Eds.): Osamelosť v kontexte zmyslu života. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2015 (strany 6-23, 1,25 AH), ISBN 978-80-557-1014-3.
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: ABD
Nazov: 36. O jednej podobe tématizácie samoty v antickej filozofii. In: Osamelosť v kontexte zmyslu života. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2015, s. 92-111. ISBN 978-80-557-1014-3.
Autori: PALENČÁR, Marián
Klasifikacia: ABD
Nazov: 37. Tri pohľady na osamelosť. In: Osamelosť v kontexte zmyslu života. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2015, s. 71-91. ISBN 978-80-557-1014-3.
Autori: ANDROVIČOVÁ, Zlata, RÁCZ, Attila, KRCHNÁK, Peter
Klasifikacia: ADE
Nazov: 1. Odcudzenie a jeho vplyv na sebapremenu človeka. In: Czasopismo Naukowe Studia Sieradzana, č. 3/2013 (0,5 AH, s. 1-13) ISSN 2299-2928.
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: ADE
Nazov: 11. Osamelosť ako patologický jav alebo ako možnosť rastu človeka? In: Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, Wydział Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Tom 1, Numer 1, 2015, s. 9-19. ISSN 2391-8632.
Autori: DUŠKO, Miroslav
Klasifikacia: ADE
Nazov: 12. Identita a osamelosť človeka v súčasných sociálno-ekonomických podmienkach. In: Czasopismo Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, Wydział Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Tom 1, Numer 3, 2015 (1,1 AH s. 207-224) ISSN 2391-8632.
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: ADE
Nazov: 2. Poznámky k filozofii samovraždy. In: Czasopismo Naukowe Studia Sieradzana, č. 3/2013 (0,45 AH, s. 6-24) ISSN 2299-2928.
Autori: PALENČÁR, Marián
Klasifikacia: ADE
Nazov: 6. Interdisciplinarita a duchovnosť problému osamelosti. In: Czasopismo Naukowe Studia Sieradzana, č. 5/2014 (0,6 AH, s. 6-16) ISSN 2299-2928.
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: ADE
Nazov: 7. Staň sa tým, čím si! Poznámky k predhistórii problému vzťahu autenticity a spolubtia v antike. In: Czasopismo Naukowe Studia Sieradzana, č. 5/2014 (0,6 AH, 64-85) ISSN 2299-2928.
Autori: PALENČÁR, Marián
Klasifikacia: ADE
Nazov: 8. Vybrané problémy ľudského poznania v Schopenhauerovej filozofii. In: Czasopismo Naukowe Studia Sieradzana, č. 6/2014 (0,6 AH, s. 69-76) ISSN 2299-2928.
Autori: DUŠKO, Miroslav
Klasifikacia: ADF
Nazov: 33. Motívy a funkcie izolácie vo Foucaultovom diele Dozerať a trestať. In: Študentský historický časopis ACHERON. Banská Bystrica: Študentská historická spoločnosť pri Katedre histórie Filozofickej fakulty, 2015, s. 40-53. ISSN 1339-6870.
Autori: DUŠKO, Miroslav
Klasifikacia: AEC
Nazov: 3. Existenciálna úzkosť v stave ohrozenia. In: Bartoszewski, J., Swedrak, J., Struzik, E.: Wychowanie: czy moźe „obejść sie“ bez duchowności? Krakow : Mellow Sp.z..o.o 2013 (0,55 AH, str. 11-20) ISBN 978-83-935527-4-0 (kapitola v knižnej publikácii)
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: AEC
Nazov: 4. Láska ako filozoficko-antropologický problém. In: Bartoszewska, A., Przysucha, K. a kol.: Atrakcyjność: potrzeby czy zasada? Warszawa : Mellow Sp.z..o.o 2013 (1 AH, str. 8-22) ISBN 978-83-936947-1-6 (kapitola v knižnej publikácii)
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: AEC
Nazov: 5. Je ľudská prirodzenosť antropologickou konštantou? In: Kol. Autorov: W strone marzeń. Warszawa : Wydawnictwo wyźszej szkoly menedźerskiej w Warszawie, 2013, (str. 889-897, 0,8 AH) ISBN 978-837520-146-8. (kapitola v knižnej publikácii)
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: AED
Nazov: 18. Thoreauovo umenie žiť v harmónii s prírodou. In: Filozofia a umenie žiť. Bratislava, Nitra: FF UKF, SFZ pri SAV, 2014, s. 112-117. ISBN 978-80-8153-026-5.
Autori: DUŠKO, Miroslav
Klasifikacia: AED
Nazov: 21. Náčrt stavov osamotenosti. In Filozofické reflexie problému osamelosti. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2014, s. 74-88. ISBN 978-80-557-0703-7.
Autori: DUŠKO, Miroslav
Klasifikacia: AED
Nazov: 22. Osamotenosť a(lebo) samota? In Filozofické reflexie problému osamelosti. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2014, s. 16-19. ISBN 978-80-557-0703-7.
Autori: KRCHNÁK, Peter
Klasifikacia: AED
Nazov: 23. Samota a osamelosť ako súčasti literárnej komunikácie. In Filozofické reflexie problému osamelosti. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2014, s. 5-15. ISBN 978-80-557-0703-7.
Autori: JANČOVIČ, Ivan, PRŠOVÁ, Eva
Klasifikacia: AED
Nazov: 24. Problém osamelosti človeka v otvorenom nihilizme. In Filozofické reflexie problému osamelosti. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2014, s. 42-52. ISBN 978-80-557-0703-7.
Autori: ŠLOSIARIKOVÁ, Katarína
Klasifikacia: AED
Nazov: 25. Ľudská prirodzenosť a viera. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, Prešov 2014 (strany 33-45, 0,8 AH), ISBN 978-80-555-1035-4.
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: AED
Nazov: 28. Osamelosť v existenciálnych stavoch. In: Človek a osamelosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2015, s. 125-139. ISBN 978-80-557-0896-6.
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: AED
Nazov: 29. Problém osamelosti vo filozofii a psychológii. In: Človek a osamelosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2015, s. 6-23. ISBN 978-80-557-0896-6.
Autori: DUŠKO, Miroslav
Klasifikacia: AED
Nazov: 30. Osamelosť a(ko) utrpenie?. In: Človek a osamelosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2015, s. 76-80. ISBN 978-80-557-0896-6.
Autori: KRCHNÁK, Peter
Klasifikacia: AED
Nazov: 32. Lyrika: Samota ako ostrov v mori (osamelosti). In: Človek a osamelosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2015, s. 140-157. ISBN 978-80-557-0896-6.
Autori: JANČOVIČ, Ivan