Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Pseudonymy a masky v literatúre

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Autor vytvára teoretický a literárnohistorický základ pre typológiu pseudonymnej literatúry ako východisko pre ďalší výskum. V jednotlivých kapitolách sa zaoberá súvislosťami pseudonymu a anonymity, moci, rodu/pohlavia, postmoderny, umeleckého prekladu, multikulturalizmu, nových médií, sietí, bricolage a referenciality. Z pohľadu kultúrnych metafor a identity otvára priestor pre interpretáciu a vymedzuje rámec chápania a kontext, v ktorom je výskum aktuálny a potrebný. Typológia je definovaná na základe viacodborovom.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0021/13
Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:PhDr. Ardamica Zoran, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Álnév és maszk = Pseudonymy a masky ; rec. Zoltán Csehy, Anikó Polgár. - 1. vyd. - Eger : Líceum Kiadó, 2013. - 94 s. - ISBN 978-615-5250-46-0
Autori: Zoltán Németh
Klasifikacia: FAI Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Álnév és maszk az irodalomban = Pseudonymy a masky v literatúre / ed. Zorán Ardamica ; rec. Peter Andruška, Arpád Zimányi. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 96 s. - ISBN 978-80-557-0751-8
Autori: Zorán Ardamica
Klasifikacia: FAI Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Az irodalmi álnév és maszk értelmezésének elmélete = Teória interpretácie literárnej masky a pseudonymu ; rec. Bárczi Zsófia, Arpád Zimányi. - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 120 s. - ISBN 978-80-557-0880-5
Autori: Zorán Ardamica
Klasifikacia: FAI Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Metamorfóza identity v literatúre a jazyku = Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 20. mája 2015 / zost. Ferenc Alabán ; rec. Tibor Žilka, Peter Andruška. III. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 162 s. - ISBN 978-80-557-0951-2
Autori: František Alabán
Klasifikacia: FAI Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Metamorfóza identity v literatúre a jazyku = Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 21. mája 2014 / zost. Ferenc Alabán ; rec. Tibor Žilka, Peter Andruška. II. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 165 s. - ISBN 978-80-557-0749-5
Autori: František Alabán
Klasifikacia: ADE
Nazov: "Ez senkinek nem teccett." : Az alárendeltség tapasztalata a közép-európai posztmodern álneves regényekben, 2015. In. Palócföld. - ISSN 0555-8867. - Roč. 61, č. 4 (2015), s. 37-46.
Autori: Zoltán Németh
Klasifikacia: ADE
Nazov: Álnév és műfordítás / Ardamica Zorán. In Palócföld : irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat. - Šalgotarián : Balassi Bálint Megyei Könyvtár, 2014. - ISSN 0555-8867. - Roč. 60, č. 2 (2014), s. 61-69.
Autori: Zorán Ardamica
Klasifikacia: ADE
Nazov: Doświadczenie mistyfikacji i upodrzędnienia w środkowoeuropejskich powieściach autorów piszących pod pseudonimem, prekl. Daniel Warmuz, 2015. In. Tekstualia. - ISSN 1734-6029. - Roč. 41, č. 2. (2015), s. 29-38.
Autori: Zoltán Németh
Klasifikacia: ADE
Nazov: Maszkok : Álnév és névtelenség az irodalomban, 2013. In. Palócföld : irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat. - ISSN 0555-8867. - Roč. 59, č. 4 (2013), s. 42-55.
Autori: Zoltán Németh
Klasifikacia: ADE
Nazov: Név, álnév, multikulturalizmus, 2014. In. Térhatárok : Határon túli magyar írók antológiája. - Budapest : Kortárs, 2014. - ISBN 978-963-9985-64-3. - s. 265-271.
Autori: Zoltán Németh
Klasifikacia: ADE
Nazov: Pseudonym a umelecký preklad = Pseudonym and literary translation. In TAHY 2013: literárněkulturní časopis. Červený Kostelec: Vydavatelství Pavel Mervart, 2013. 11–12. ISSN 1802-3195. - s. 29-39.
Autori: Zorán Ardamica
Klasifikacia: AEC
Nazov: “Anthropomorphism and Spectrality in Plath” Az ideal mindazonaltal megozrodik [The ideal shall be cherished, nevertheless] ; eds. Sarolta Osztroluczky and Kornelia Horvath. - Budapest : Gondolat, 2013. - ISBN 978-963-693-520-7
Autori: David Levente Palatinus
Klasifikacia: AEC
Nazov: “Monsters, Others, Symmetries: Blake’s ‘Wholistic’ Art and the Phenomenology of Perception.” Szolito Szavak / The Power of Words. (Papers in Honor of Tibor Fabiny’s Sixtieth Birthday). Eds. Sara Toth, Viktor Kokai Nagy, Eva Marjai, Judit Mudriczki, Zita Turi, Judit Arday-Janka. - Budapest : L’Harmattan, 2015. - ISBN 978 963 414 019 1. - s. 371-383.
Autori: David Levente Palatinus
Klasifikacia: AED
Nazov: Az álnév mint álnév, 2014. In. Irodalmi Szemle : irodalom, kritika, társadalomtudomány. - ISSN 1336-5088. - Roč. 57, č. 8 (2014), s. 12-26.
Autori: Zoltán Németh
Klasifikacia: AED
Nazov: Kemény kötés: A középszerűségen innen és túl: Daniel Kehlmann: F; Péterfy Gergely: Kitömött barbár; Robert Nye: A néhai Mr. Shakespeare; Csurgó Csaba: Kukoricza. In ÚJ SZÓ 0606: p. 21. (2015)
Autori: Mizser Attila
Klasifikacia: AED
Nazov: Test és hatalom: Még egyszer Spiegelmann Lauráról. In KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 6: s. 75-78. (2015)
Autori: Nagy Csilla