Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vysokoškolská učebnica z filozofie umenia

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

 

ADD Interpretácia, kreativita a hranice umeleckého diela = Interpretation, Creativity and the Limits of a Work of Art / Michal Šedík. In Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, č. 7 (2013), s. 583-594. [ŠEDÍK, Michal (100%)]
ADD Problém interpretácie umeleckého diela a možnosti našej skúsenosti = Interpretation of a work of art and the potentiality of our experience / Michal Šedík. In Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 8 (2014), s. 636-677. [ŠEDÍK, Michal (100%)]
ACB Filozofia umenia: Analytická tradícia. Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN 978-80-557-0773-0