Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Adaptačný efekt tréningového zaťaženia v individuálnych športoch

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Kumulatívny tréningový efekt v atletických disciplínach rýchlostno-silového charakteru sa v prípravnom období prejavuje vlnovitým priebehom s postupným zvyšovaním úrovne výkonnosti vo výbušnej sile dolných končatín. Pri dodržaní pomeru všeobecnej a špeciálnej prípravy v projekte „Atletika pre deti“ sme zaznamenali zvýšenie úrovne väčšiny ukazovateľov všeobecnej pohybovej výkonnosti a zmeny v hierarchii záujmov detí v prospech športovej oblasti. Identifikovali sme okamžité, oneskorené a kumulatívne tréningové efekty v atletických disciplínach (behy na krátke vzdialenosti, skoky, vrh a hody) a v individuálnych športoch. V atletike a v iných individuálnych športoch sme overili vplyv špecializovaných programov na rozvoj sledovaných parametrov v mikrocykloch, mezocykloch a makrocykloch.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/1158/12
Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Čillík Ivan, CSc.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Effect on load in athletic training. 1. vyd. Opole : The Opole University of Technology, 2013. 77 s. ISBN 978-83-928426-3-7
Autori: Čillík Ivan – Tataruch Rafal
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Vplyv projektu „Atletika pre deti“ na zmeny úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti detí v mladšom školskom veku.1. vyd. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. 100 s.
Autori: Švachová Simona
Klasifikacia: ADM Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Influence of a specialized training program on the changes in the level of balance abilities in 8-10 year old alpine skiers. In: ACTA GYMNICA 2014, vol. 44, no. 1, pp. 15 – 22. ISSN 2336-4912 print, 2336-4920 online
Autori: Čillík Ivan – Rázusová Zuzana
Klasifikacia: ADM Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Speed and speed-strenght abilities of the representatives for Slovakia in short distance runs in the pupils category in athletics. In: Sport Science [elektronický zdroj]. online, roč. 6, č. 1 (2013), s. 38-43. ISSN 1840-3662
Autori: Čillík Ivan – Pupiš Martin – Ďurják Ondrej – Pavlovič Ratko – Bonacin Dobromir
Klasifikacia: AAA
Nazov: Vplyv špecializovaného programu na rozvoj pohybových schopností začínajúcich gymnastov. GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové, Česká republika. 100 s. ISBN 978-80-7435-477-9
Autori: Kremnický Juraj
Klasifikacia: ABC
Nazov: Speed and speed-strenght abilities of the represenattives for Slovakia in short distance runs in youth category in athletics. In: ISKRA, J. – TATARUCH, R. – KUSNIERZ, C.: Studia i monografie. Wykorzystanie badan naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie. Opole: Politechnika Opolska, 2013a, s. 313 – 330. ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-64056-47-5
Autori: Čillík Ivan – Pupiš Martin – Ďurják Ondrej
Klasifikacia: ADE
Nazov: Anaerobic lactate resistance of cross triathletes body. In: European scientific journal 2014, Vol. 10, no. 9 pp. 78-104. ISSN: 1857 - 7881 (Print), ISSN: 1857 - 7431 (Online)
Autori: Lipárová Svetlana
Klasifikacia: ADE
Nazov: Cumulative Training Effect in an Annual Training Cycle of Female Competitors. In: European Journal of Social and Human Sciences 2014, vol. 1. no. 1, pp. 19 – 27. ISSN 1339 – 6773
Autori: Čillík Ivan – Pupiš Martin – Salva Maroš
Klasifikacia: ADE
Nazov: Changes in the level of general physical Performance in 7 – 8 years old children ine the „Kids Athletics“ project. In: Česká kinantropologie 2014, vol. 18. no. 3., pp. 17 – 25. ISSN 1211-9261
Autori: Čillík Ivan – Švachová Simona
Klasifikacia: ADE
Nazov: Response to training load in mesocycle of the athletes in athletic sprints. In: Research in the physical education, sport and health 2013, Vol. 2, no. 1, pp. 43-49. ISSN 1857-8152 (print).
Autori: Čillík Ivan – Pupiš Martin – Rakovič Aleander – Radič Zoran – Simeonov Alexandar – Pavlovič Ratko
Klasifikacia: ADE
Nazov: Various alternatives of hypoxic training In Sport Scientific And Practical Aspects : international scientific journal of kinesiology 2012, Vol. 9, no. 2 pp. 25-32. ISSN 1840-4413.
Autori: Pupiš Martin – Pivovarniček Pavol – Tonhauserová Zuzana – Pavlovič Ratko
Klasifikacia: ADF
Nazov: Rýchlostné a rýchlostno-silové schopnosti reprezentantiek Slovenskej republiky v behoch na krátke vzdialenosti v žiackej kategórii v atletike. In: Zdravotnícke listy 2013b, ročník 1, číslo 4, s. 61 – 68. ISSN 1339-3022
Autori: Čillík Ivan – Pupiš Martin – Ďurják Ondrej
Klasifikacia: ADF
Nazov: Tréningový efekt zaťaženia v makrocykle u pretekárky v skoku do výšky. In: EXERCITATIO CORPOLIS-MOTUS-SALUS, 2012, ročník 4, č. 1, s. 15 - 22. ISSN 1337-7310
Autori: Čillík Ivan – Kozolková Darina
Klasifikacia: ADF
Nazov: Vplyv projektu „Atletika pre deti“ na úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti u detí v mladšom skolskom veku. In: EXERCITATIO CORPOLIS-MOTUS-SALUS, 2012, ročník 4, č. 1, s. 99 - 106. ISSN 1337-7310
Autori: Švachová Simona
Klasifikacia: FAI
Nazov: Kondičný tréning v roku 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 11. októbra 2013. 1. vyd. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - 278 s. - ISBN 978-80-8141-044-4
Autori: Pupiš Martin – Tonhauserová Zuzana