Diagnostika odozvy organizmu na tréningové a súťažné zaťaženie v úpolových športoch

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Výskumom sme zistili, že predzápasová inhalácia hyperoxickej zmesi nemá štatisticky významný vplyv na úroveň hladiny laktátu po ukončení zaťaženia. Avšak inhalácia hyperoxickej zmesi štatisticky význame ovplyvnila (p<0,05) dynamiku odbúravania laktátu v 3. a 10. minúte zotavenia, na základe čoho považujeme inhaláciu hyperoxickej zmesi za vhodnú metódu na urýchlenie zotavenia po zápase v karate a v džude. Zápasníci mali výrazne vyššie hodnoty krvného laktátu v 1., 4., a 8. minúte zotavenia ako džudisti. Je to pochopiteľné, pretože zápasníci zápasili 2x3 minúty čistého času a džudisti 5 minút čistého času. Dĺžka zápasu a tiež charakter zaťaženia ovplyvnili aj hodnoty laktátu v krvi. Zistili sme výrazne vyššie hodnoty krvného laktátu v 1., 4., a 8. minúte zotavenia po druhom tréningovom zápase u grécko-rímskych zápasníkov v porovnaní s prvým tréningovým zápasom. Predpokladáme, že 10 minútová prestávka bola príliš krátka na to, aby došlo k návratu laktátu na hodnoty pred prvým zápasom.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0927/12
Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Bartík Pavol, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Laktátová odozva na tréningové zaťaženie v džude a v zápasení. Banská Bystrica: Filozofická fakulta UMB, 2014.
Autori: Pavol Bartík a Štefan Adamčák
Klasifikacia: ADE Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Monitoring the response of Judoist´Organisms To Training Load. European Journal of Physical Education and Sport, 2014, Vol.6 No.4
Autori: Pavol Bartík - Štefan Adamčák
Klasifikacia: ADF Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Diagnostics the response of Greco-Roman Wrestlers´Organism to Training Load. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport, 2014, Vol.6 No.2
Autori: Pavol Bartík - Štefan Adamčák - Anton Petija
Klasifikacia: ADM Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: The use of hyperoxia as a way to accelerate recovery after karate and judo match. JOURNAL OF HUMAN SPORT & EXERCISE Vol.8 Proc 3 2013
Autori: Martin Pupiš - Miroslav Sližik - Pavol Bartík
Klasifikacia: ADE
Nazov: The influence of Combatives on general Motor Perfofmance of Pupils. FIEP BULLETIN Volume 83 - Special Edition - Article III - 2013.
Autori: Pavol Bartík.
Klasifikacia: ADF
Nazov: Funkčná diagnostika svalových disbalancií u vrcholových pretekárov karate v športovej disciplíne kumite. Exercitatio - Corporis - Motus - Salus 2012, Vol.4, No.1.
Autori: Miroslav Sližik . Miroslav kysel