Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Výskumný projekt prezentuje nové prístupy a poznatky v oblasti kondičného tréningu v športových hrách, ktoré by mali prispieť k jeho optimalizácii a efektivizácii. Zameriava sa na vybrané špecifiká, ako je realizácia individuálneho prístupu k hráčovi v kolektívnych športových hrách a realizácia nových postupov vo fáze superkompenzácie. Identifikuje herné zaťaženie hráčov z pohľadu kondičného vypätia, prezentuje nové prístupy k funkčnej diagnostike, ako i k iným fyziologickým parametrom (napr. diagnostika akceleračnej rýchlosti, diagnostika a rozvoj vytrvalostných schopností a pod.). Potvrdzuje, že zefektívnenie utilizácie laktátu pri intenzívnom zaťažení v športových hrách umožňuje zefektívnenie energetického metabolizmu a navodzovanie stavov smerom k alkalóze od acidózy. Praktický prínos vidíme aj v prezentácii možností použitia nových tréningových metód a prostriedkov, ako i najnovších pomôcok (Altipower hypoxikátor, Vertimax, balančné dosky, bosu balance, Bodystat ai.) širokej škále trénerov a hráčov.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0840/09
Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Nemec Miroslav, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Publikované práce: ADE
PUPIŠ, M. - BABARÍKOVÁ, Z. - BRUNEROVÁ, L. - SUCHÝ, J. - Vliv hyperoxie na úspěšnost střelby a průběh regenerace v basketbalu / Martin Pupiš, Zuzana Babaríková, Ludmila Brunerová, Jiří Suchý. In Česká kinantropologie. - Praha : Česká kinantropologická společnost, 2011. - ISSN 1211-9261. - Roč. 15, č. 1 (2011), s. 17-25.

ADF
SUCHÝ, J. - PUPIŠ, M. - BABARIKOVÁ, Z. - Využitie inhalácie koncentrovaného kyslíka pri krátkodobom zaťažení basketbalistiek / Jiří Suchý, Martin Pupiš, Zuzana Babariková. In Exercitatio corpolis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe / vedec. red. Matej Bence. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2010. - ISSN 1337-7310. - Roč. 2, č. 2 (2010), s. 80-88.

AED
PUPIŠ, M. - ŠVANTNER, R. - LEŠKO, M. - Analýza štruktúry kondičného tréningu dvoch druholigových futbalových mužstiev / Martin Pupiš, Roman Švantner, Martin Leško. In Mladá veda 2009 : vedy o športe : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová; zost. Miroslava Rošková ; rec. Pavol Bartík ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-857-7. - S. 173-179.

AFD
NEMEC, M. - Základné východiská kondičnej prípravy vo futbale / Miroslav Nemec. In Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách : recenzovaný vedecký zborník / zost. Martin Pupiš ... [et al.] - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, SAKT, - ISBN 978-80-8141-001-7- S. 26-35.

PUPIŠ, M. - NEMEC, M. - ŠVANTNER, R. - PIVOVARNIČEK, P. - KITKA, B. - KOLLÁR, R. - Charakteristika akceleračnej rýchlosti futbalových reprezentantov Slovenskej republiky do 21 rokov / Pavol Pivovarníček ... [et al.]. In Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách : recenzovaný vedecký zborník / zost. Martin Pupiš ... [et al.] - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, SAKT, - ISBN 978-80-8141-001-7- S. 5-14.

PUPIŠ, M. - NEMEC, M. - ŠVANTNER, R. - PIVOVARNIČEK, P. - KITKA, B. - KOLLÁR, R. - Úroveň špeciálnej vytrvalosti futbalových reprezentantov Slovenskej republiky do 21 rokov/ Pavol Pivovarníček ... [et al.]. In Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách : recenzovaný vedecký zborník / zost. Martin Pupiš ... [et al.] - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-8141-001-7- S. 15-25.

PUPIŠ, M. – KOVÁČIKOVÁ, M. - Analýza rozvoja rýchlostných schopností bejzbalistov Little giants Nitra/ Martin Pupiš... [et al.]. In Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách : recenzovaný vedecký zborník / zost. Martin Pupiš ... [et al.] - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-8141-001-7- S. 36-53.

PUPIŠ, M. – LACENA, M. - Porovnanie vybraných kondičných charakteristík futbalových mužstiev Corgoň ligy a 2.ligy / Martin Pupiš ... [et al.]. In Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách : recenzovaný vedecký zborník / zost. Martin Pupiš ... [et al.] - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-8141-001-7- S. 65-75.

LUKÁČ, K. – PUPIŠ, M. - Diagnostika vnútorného zaťaženia nahrávačky vo volejbale/ Martin Pupiš ... [et al.]. In Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách : recenzovaný vedecký zborník / zost. Martin Pupiš ... [et al.] - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-8141-001-7- S. 54-64.
Práce odovzdané do tlače: žiadne

Zborniky a abstrakty: AED
NEMEC, M. - Priebeh zmien úrovne fyziologických ukazovateľov aeróbnych schopností u futbalových klubov hrajúcich najvyššiu ligovú súťaž = The course of level changes in the aerobic abilities physiological indicators of the first football division teams. In Atletika 2009 : medzinárodný recenzovaný vedecký zborník 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. ISBN 978-80-8083-889-8, s. 325-330.

AFD
PUPIŠ, M. - ŠVANTNER, R. - PIVOVARNIČEK, P. - KITKA, B. - NEMEC, M. - KOLLÁR, R. - Nové prístupy v diagnostike špeciálnej vytrvalosti vo futbale = New approaches in diagnosis of special endurance in footbal / Martin Pupiš ... [et al.]. In Kondičný tréning v roku 2011 : recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Martin Pupiš ... [et al.] ; rec. Pavol Bartík, Matej Bence. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, SAKT, 2011. - ISBN 978-80-89090-97-6. - S. 115-122.

LUKÁČ, K. - PUPIŠ, M. - Diagnostika vnútorného zaťaženia vo volejbalovom zápase žien = Diagnosis of internal burden in women volleyball match / Karol Lukáč, Martin Pupiš. In Kondičný tréning v roku 2011 : recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Martin Pupiš ... [et al.] ; rec. Pavol Bartík, Matej Bence. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, SAKT, 2011. - ISBN 978-80-89090-97-6. - S. 123-135.