Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Intervenčné pohybové aktivity ako prevencia zdravia populácie Slovenska

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Pohybová aktivita cez prizmu intervencie pohybových programov v pohybovom režime človeka patria k významným faktorom vo vzťahu k zdravotne orientovanej zdatnosti, zdraviu, ktorých aplikácia, poznanie, sledovanie a využitie v praxi sa významne podieľajú na skvalitnení životného štýlu človeka, ako aj zvýšení jeho pracovnej a športovej výkonnosti. Svedčia o tom aj bonitné publikácie domáceho a zahraničného charakteru. Zistenia vo svojej podstate signifikantne preukázali význam využitia cielených intervenčných pohybových programov (aj v rámci telesnej a športovej výchovy, ako aj jej foriem) pri funkčných a štrukturálnych poruchách v sledovaných súboroch v asociácii s musculoskeletálnym systémom. Riešením projektu sme prispeli k potvrdeniu a rozšíreniu poznatkov z danej oblasti.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0376/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Bendíková Elena, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Pohybová aktivita v životnom štýle dospelých z hľadiska zdravia : (vedecká monografia). rec. István Szőköl, Dagmar Nemček. - 1. vyd. - Komárom : A KOMPRESS Kft., Komárom, 2016. - 103 s. - ISBN 978-963-12-7613-8
Autori: Beáta Dobay, Elena Bendíková
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Strelecká príprava v biatlone : (vedecká monografia). rec. Jan Ondráček, Božena Paugschová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 134 s. [6,70 AH]. - ISBN 978-80-557-0823-2
Autori: Michal Mojžiš
Klasifikacia: ADM Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Selected determinants of seniors´ lifestyle. In Journal of human sport and exercise. - Alicante : University of Alicante, 2016. - ISSN 1988-5202. - Vol. 10, no. 3 (2015), pp. 805-814.
Autori: Elena Bendíková, Pavol Bartík
Klasifikacia: ADM Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: The influence of exercise program on the muscular system of female pupils in the lessons of physical education and sport = Utjecaj programa vježbanja na mišićni sustav učenica u nastavi tjelesnog odgoja i sporta In Sport science. - Travnik : Univerzitet u Travniku, 2015. - ISSN 1840-3662. - Vol. 8, no. 2 (2015), pp. 70-75.
Autori: Elena Bendíková, Ricardo, R. Uvinha, Alipio, R. Pines, Janka Kanasová, Lukáš Šmída
Klasifikacia: ADM Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Vplyv pohybového programu s kompenzačným zameraním na pohyblivosť chrbtice u žiačok stredných škôl = Effect of exercise programme with compensatory aim targeting on spine mobility in school girls of secondary high school. In Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2015. - ISSN 1802-6281. - Roč. 60, č. 1 (2015), s. 4-9.
Autori: Elena Bendíková, Daniela Stackeová
Klasifikacia: AAB
Nazov: Vplyv modulu Zdravý životný štýl na zmeny úrovne vedomostí a pohybového režimu žiakov : (vedecká monografia). rec. Jela Labudová, Erika Chovanová, Marek Smoleňák. - 1. vyd. - Žilina : IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2016. – 88 s. ISBN 978-80-972266-7-1
Autori: Natália Smoleňáková, Elena Bendíková
Klasifikacia: AAB
Nazov: Zdravie a pohybová aktivita v životnom štýle adolescentov. Vydavateľ : IPV INŠTITÚT PRIEMYSELNEJ VÝCHOVY, s.r.o. Žilina, 2016. ISBN 978 – 80 – 89902 – 00 – 2
Autori: Elena Bendíková
Klasifikacia: ADE
Nazov: Level of posture of pupils in the age of elementary schools. In European researcher : international multidisciplinary journal / zodp. red. Alexander Cherkasov. - Sochi : Academic publishing house Researcher, 2014. - ISSN 2219-8229. - Vol. 79, no. 5-2 (2014), pp. 990-996.
Autori: Elena Bendíková, Lukáš Šmída, Rober Rozim
Klasifikacia: ADE
Nazov: Lifestyle, physical and sports education and health benefits of physical activity. In European researcher : international multidisciplinary journal. - Sochi : Academic publishing house Researcher, 2014. - ISSN 2219-8229. - Vol. 69, no. 2-2 (2014), pp. 343-348.
Autori: Elena Bendíková
Klasifikacia: ADE
Nazov: School courses as a motivational factor for the implementation of active recreation in adulthood. In European researcher : international multidisciplinary journal. - Sochi : Academic publishing house Researcher, 2014. - ISSN 2219-8229. - Vol. 87, no. 11-2 (2014), pp. 2013-2021.
Autori: Beáta Dobay, Elena Bendíková
Klasifikacia: ADE
Nazov: The influence of selected exercises on level of explosive strength of lower limbs of pupils in volleyball preparation. In European researcher : international multidisciplinary journal. - Sochi : Academic publishing house Researcher, 2014. - ISSN 2219-8229. - Vol. 85, no. 10-2 (2014), pp. 1858-1864.
Autori: Lukáš Šmída, Robert Rozim, Elena Bendíková
Klasifikacia: ADE
Nazov: The level of muscular system of secondary school pupils in relation to health. In European journal of physical education and sport : scientific journal. - Soči : Academic Publishing House Researcher, 2015. - ISSN 2310-0133. - Vol. 7, no. 1 (2015), pp. 9-16.
Autori: Elena Bendíková, Mirosława Szark-Eckard, Hanna Żukowska, Alicja Kostencka, Lukáš Šmída
Klasifikacia: ADE
Nazov: The selected health determinants of adults. In European researcher : international multidisciplinary journal. - Sochi : Academic publishing house Researcher, 2016. - ISSN 2219-8229. - Vol. 103, no. 2 (2016), pp. 129-136.
Autori: Elena Bendíková, Ľudmila Jančoková, Božena Paugschová
Klasifikacia: ADF
Nazov: Influence of physical and sport education lessons on posture of adolescent girls. In Acta Universitatis Matthiae Belii : physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2016. - ISSN 1338-0974. - Vol. 8, no. 1 (2016), pp. 55-63.
Autori: Lukáš Šmída, Elena Bendíková
Klasifikacia: ADF
Nazov: Športové a rekreačné aktivity v životnom štýle dospelých = Sports and recreational activities in the lifestyle adults. In Exercitatio corporis - motus - salus [elektronický zdroj] = Slovak journal of sport science / ed. Matej Bence, Pavol Pivovarniček. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. - ISSN 1337-7310. - CD-ROM, roč. 6, č. 2 (2014), s. 19-31.
Autori: Beáta Dobay, Elena Bendíková
Klasifikacia: ADF
Nazov: The effects of fitness ball exercise programme on female students' posture = Účinky programu cvičení s fitness loptou na držanie tela študentky. In Slovak Journal of Sport Science. - Banská Bystrica : Department of Physical Education and Sports, Faculty of Arts, Matej Bel University, 2016. - ISSN 2453-7659. - Vol. 1, no. 1 (2016), pp. 70-77.
Autori: Elena Bendíková
Klasifikacia: ADF
Nazov: Vplyv pohybového programu s overballom na úroveň držania tela žiačok stredných škôl. In Telesná výchova a šport = Physical education and sport Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport : Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - ISSN 1335-2245. - Roč. 24, no. 2 (2014), s. 43-48.
Autori: Elena Bendíková
Klasifikacia: ADF
Nazov: Zdravie a rizikové faktory v životnom štýle pubescentiek = Health and risk factors of lifestyle of pubescents. In Zdravotnícke listy. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. - ISSN 1339-3022. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 75-80.
Autori: Elena Bendíková, Hana Żukowska, Miroslawa Szark-Eckardt, Lubomír Král
Klasifikacia: ADM
Nazov: Risk factors of health in lifestyle of adults = Čimbenici rizika po zdravlje u životnom stilu odraslih. In Sport science. - Travnik : Univerzitet u Travniku, 2015. - ISSN 1840-3662. - Vol. 8, suppl. 2 (2015), pp. 44-48.
Autori: Elena Bendíková, Božena Paugschová, Ľudmila Jančoková,
Klasifikacia: AEC
Nazov: Physical activity in relation to selected determinants of adolescents´health. In Sport, Health and Education - Complementary Approach to Gymnastics / rec. Stanislaw Sawczyn, Viktor Mishchenko, Mariusz Zasada. - 1. vyd. - Gdańsk : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdaňsku, 2015. - ISBN 978-83-62390-57-1. - S. 163-178.
Autori: Elena Bendíková, Pavol Bartík,
Klasifikacia: AED
Nazov: Pohybová aktivita vo voľnom čase stredoškolákov = Physical activity in leasure time [of] high school students. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu IV. : zborník vedeckých prác / zost. Peter Krška ; rec. Ján Koštial, Vladimír Psalman, Štefan Adamčák [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015. - ISBN 978-80-561-0209-1. - CD-ROM, s. 14-22.
Autori: Elena Bendíková
Klasifikacia: AED
Nazov: Rekreačné aktivity v životnom štýle študentov UJS. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu IV. : zborník vedeckých prác / zost. Peter Krška ; rec. Ján Koštial, Vladimír Psalman, Štefan Adamčák [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015. - ISBN 978-80-561-0209-1. - CD-ROM, s. 34-42.
Autori: Beáta Dobay
Klasifikacia: AED
Nazov: Úroveň držania tela u žiakov druhého stupňa základnej školy. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu IV. : zborník vedeckých prác / zost. Peter Krška ; rec. Ján Koštial, Vladimír Psalman, Štefan Adamčák [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015. - ISBN 978-80-561-0209-1. - CD-ROM, s. 215-222.
Autori: Lukáš Šmída
Klasifikacia: AED
Nazov: Úroveň držania tela žiačok vplyvom pohybového programu pilates. In Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Rajko Vute, Jiří Michal ... [et al.]. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita, 2015. - ISBN 978-80-228-2802-4. - S. 84-98.
Autori: Elena Bendíková
Klasifikacia: AED
Nazov: Vplyv pohybového programu v rámci telesnej a športovej výchovy na vybrané posturálne svalové skupiny žiačok. In Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Rajko Vute, Jiří Michal ... [et al.]. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita, 2015. - ISBN 978-80-228-2802-4. - S. 99-110.
Autori: Elena Bendíková, Wioletta Łubkowska, Hana Żukowska, Mirosława Szark-Eckard, Michal Marko, Lukáš Šmída
Klasifikacia: AED
Nazov: Zdravie dospelých z hľadiska prevencie = Health status of adults in terms of prevention. In Vedecké práce KSS a P 2016 = Researchs papers DSS and C 2016 : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Anatoly D. Skripko, Karol Görner, Marián Merica, Ladislav Mura. -1. vyd. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. – ISBN 978-80-8105-802-8. s. 40 – 51.
Autori: Elena Bendíková
Klasifikacia: AED
Nazov: Zdravie žiačok základných škôl z pohľadu vybraného determinantu = Health status of primary school girls in terms of the selected determinant. In Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Jiří Michal, Štefan Adamčák, Jozef Štefko. - 1. vyd. - Zvolen : Vydavateľstvo Technickej univerzity, 2016. - ISBN 978-80-228-2922-9. - S. 179-190.
Autori: Elena Bendíková, Barbora Novotná, Štefan Adamčák, Beáta Dobay, Ľudmila Jančoková, Michal Marko, Božena Paugschová
Klasifikacia: AED
Nazov: Zmena v držaní tela u žiačok pohybovým programom = The effects of exercise programme on female students' posture. In Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Jiří Michal, Štefan Adamčák, Jozef Štefko. - 1. vyd. - Zvolen : Vydavateľstvo Technickej univerzity, 2016. - ISBN 978-80-228-2922-9. - s. 258-268.
Autori: Elena Bendíková