Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Miesto turistiky a športovo- pohybových aktivít v prírode v spôsobe života populácie vo veku 19 - 25 rokov

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Kvantitatívnou a následnou kvalitatívnou analýzou motívov, názorov, záujmov a postojov vysokoškolskej populácie vo veku 19 – 25 rokov na miesto turistiky a športovo- pohybových aktivít v prírodnom prostredí v spôsobe jej života, sme sa dopracovali k zaujímavým informáciám. Tieto sme sa následne snažili objektivizovať a tak efektívnejšie predikovať ich uplatňovanie v praxi. Pristúpili sme k prehodnoteniu doteraz známych poznatkov na realizáciu turistických, športových a pobytových aktivít v prírodnom prostredí. Pokúsili sme sa nastoliť a zadefinovať nové pohľady na ich príťažlivosť, prístupnosť a uplatniteľnosť. Poznanie týchto atribútov sa môže stať základným predpokladom pre ich efektívnejšie využívanie. Pritom musíme dbať na to, aby tieto skutočnosti boli chápané v širších súvislostiach. Nesmieme strácať zo zreteľa, že prioritou musí byť predovšetkým všestranný a harmonický rozvoj osobnosti, čo predstavuje zharmonizovanie vybraných aktivít v smere ich plnohodnotného uplatnenia v každodennom živote.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/2053/12
Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Görner Karol, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ISBN 978-80-557-0550-7
Autori: Ján Krafčík - Karol Görner
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum Filozofická fakulta 2014 ISBN 978-80-557-0805-8
Autori: Karol Görner
Klasifikacia: ADF Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Acta Universitatis Matthiae Belii Physical Education and Sport ISSN 1338 - 0974
Autori: Peter Mandzák - Dalibor Beregszászi
Klasifikacia: AEC Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: PERSON - EDUCATION - PHYSICAL CULTURE - HEALTH
Autori: Karol Görner - Adam Jurczak - Janusz Zieliński - Ewelina Wilk
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: POHYB A ZDRAVIE XI. ISBN 978-80-8075-643-7
Autori: Peter Mandzák
Klasifikacia: ADF
Nazov: Acta Universitaties Matthiae Belii Physical Education and Sport ISSN 1338 - 0974
Autori: Mária Gregáňová
Klasifikacia: AED
Nazov: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode. FTVŠ UK Bratislava ISBN 978-80223-3757-1
Autori: Kompán, J. - Koreňová, E.